HALD: Hald Internasjonale senter er en av de kristne fagskolene som nå er avhengig av støtten de får via fylkeskommunen i Agder.  Foto: Dagen-arkiv

Kristne fagskoler frykter for fremtiden

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.