GODE SØKERTALL: Kristiansand Folkehøgskole opplever en kraftig økning i søkertallene foran sitt andre driftsår. 
  Foto: Kristiansand folkehøgskole/KPK

Skole med egen linje for aleneforeldre har suksess

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).