GODE SØKERTALL: Kristiansand Folkehøgskole opplever en kraftig økning i søkertallene foran sitt andre driftsår. 
  Foto: Kristiansand folkehøgskole/KPK

Skole med egen linje for aleneforeldre har suksess

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».