GLEDESFEST: Michele Paulsen (til venstre) og de andre som står bak Jesus-marsjen i Kristiansand, ønsker å feire Jesus Kristus på lørdag.  Foto: Henrik Rosseland

Marsjerer for Jesus

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.