HENVENDELSER: Etter at Dagen satte søkelys på Kristent Fellesskap i begynnelsen av oktober, har Oddmund Ro mottatt flere titalls henvendelser fra mennesker med bakgrunn i menigheten.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Om ikke folk skjønte det vi sa, så var det lydighet og underordning som gjaldt

FN bekymret for iranske kristne

TROSFRIHET

En kristen konvertitt ble arrestert på arbeidsplassen sin. FN er dypt bekymret for hvordan kristne med lange fengeselsstraffer behandles i Iran.

Fadervår

ANDAKT

Har det noen gang slått deg at Fadervår er en bønn i tillit? Det var Jesus selv som lærte disiplene å be den, da de spurte ham.

Bekymret for iranske kristne

TROSFRIHET

En kristen konvertitt ble arrestert på arbeidsplassen sin. FN er dypt bekymret for hvordan kristne med lange fengeselsstraffer behandles i Iran.

Fadervår

ANDAKT

Har det noen gang slått deg at Fadervår er en bønn i tillit? Det var Jesus selv som lærte disiplene å be den, da de spurte ham.