TILSYNSMANN: – En apostel i vår sammenheng er en tilsynsmann og kan på ingen måte sammenlignes med apostlene som vi finner i Bibelen, sier Terje Dahle.  Foto: Kristent Fellesskap

– Har vært for høy terskel for kritiske spørsmål

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».