TILSYNSMANN: – En apostel i vår sammenheng er en tilsynsmann og kan på ingen måte sammenlignes med apostlene som vi finner i Bibelen, sier Terje Dahle.  Foto: Kristent Fellesskap

– Har vært for høy terskel for kritiske spørsmål

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).