KONGELIG BESØK: Under Kronprinsessens besøk vil det være et kulturprogram som setter Bibelen inn i en historisk og aktuell sammenheng. Foto: Fortune Live Media/CC/Flickr

Kronprinsessen til Bibelfestivalen

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.