REFLEKSJON: Sokneprest Jostein Tegnér håper kirkegården med Den tomme grav kan bli et sted for meditasjon og ettertanke. Foto: Menighetsbladet i Mari og Enebakk

Avduket den tomme grav

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.