REFLEKSJON: Sokneprest Jostein Tegnér håper kirkegården med Den tomme grav kan bli et sted for meditasjon og ettertanke. Foto: Menighetsbladet i Mari og Enebakk

Avduket den tomme grav

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.