ERKLÆRING: Det nye nettverket som Dagen omtalte forrige uke bygger på de 280 prestene som skrev under en erklæring til Kirkemøtet og Bispemøtet i fjor vår. Bildet er fra et møte i St. Jakok kirke i Bergen der biskop Halvor Nordhaug møtte et utvalg av prestene.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Kvinner takker nei til lederverv

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?