KRISTENLEDER: Seks av dei største kyrkjesamfunna og organisasjonane har generalsekretærar som har hatt posisjonen i seks år eller meir. Fotocollage: f.v Johanna Hundvin Almelid, NMS, Andrea Øien Sæverud, Johanna Hundvin Almelid

Kristenleiarar sit godt i sjefstolen

Rekordmange turister til Israel

reisefeber

Det israelske turistdepartementet har lagt frem besøkstall for første halvdel av 2018. Tallene viser at over to millioner turister har besøkt Israel hittil i år. Det er ny rekord.

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).