UTMELDINGER: KrF går ut med oppdatert tall utmeldte. Foto: Silje Rognsvåg

Så mange har meldt seg inn i KrF de siste ukene

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.