VIELSE: Bildet viser vielsen i Ålesund som har ført til furore innad i KrF.  Foto: Facebook / Geir Bekkevold

KrF-medlemmer med bryllupsgave til ektepar etter vigselsbråk

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)