REFSER PARTILEDELSEN: Aud Kvalbein (KrF) anklaget i gårsdagens avis partiledelsen i Kristelig Folkeparti for å ha valgt en feilslått strategi i kampen om nye velgere.  Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB Scanpix

Flere i KrF er kritiske til parti-strategi

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.