merkevare: Credo går over i historien, men lagsgeneral Karl-Johan Kjøde vegrer seg mot å bruke ordet «nedleggelse».  Foto: KPK

Credo er ikke lenger med på Laget

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.