LESER KORANEN: Biskopene i Den norske kirke, her fotografert i april i fjor. 
  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Fire biskoper sier de har lest hele Koranen

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.