BLIR KATOLIKK: Dag Øivind Østereng går ut av Den norske kirke og inn i Den katolske kirke – her representert ved henholdsvis Trefoldighetskirken rett bak Østereng og St. Olav domkirke i til venstre i bakgrunnen.natulig: Bernt Torvild 
Oftestad konverterte selv for 16 år siden og synes Østerengs valg er helt naturlig.  Foto: Stein Gudvangen

– Jeg er grunnleggende katolsk

Flasker og flinke barn

alkohol

Hjelp mot alkoholproblemer tilbys stadig med anonymt som fortegn og diskresjon som etterstavelse.

Laber stemning i KrF for å regjere med Frp

POLITIKK

Dagen har stilt 194 lokallagsledere i Kristelig Folkeparti​ følgende spørsmål: «Bør KrF vurdere å gå i regjering med Høyre​, Venstre​ og Fremskrittspartiet FrP​?». Steinar Heggen (bildet) i Fjell KrF er blant flertallet som advarer.

Skatter uten verdi

ANDAKT

«Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» (Matt 26,26)