BLIR KATOLIKK: Dag Øivind Østereng går ut av Den norske kirke og inn i Den katolske kirke – her representert ved henholdsvis Trefoldighetskirken rett bak Østereng og St. Olav domkirke i til venstre i bakgrunnen.natulig: Bernt Torvild 
Oftestad konverterte selv for 16 år siden og synes Østerengs valg er helt naturlig.  Foto: Stein Gudvangen

– Jeg er grunnleggende katolsk

Friskoledrift

I fokus

Vi vil oppfordre regjeringen til å la skoleeierne beholde verdiene som er skapt lokalt.

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.