BLIR KATOLIKK: Dag Øivind Østereng går ut av Den norske kirke og inn i Den katolske kirke – her representert ved henholdsvis Trefoldighetskirken rett bak Østereng og St. Olav domkirke i til venstre i bakgrunnen.natulig: Bernt Torvild 
Oftestad konverterte selv for 16 år siden og synes Østerengs valg er helt naturlig.  Foto: Stein Gudvangen

– Jeg er grunnleggende katolsk

Jesus er en større og bedre David

videoandakt

Du kjenner kanskje historien om David og Goliat? Men vet du at den historien lærer oss noe om Jesus? Viss ikke du har fått med deg det, bør du se denne videoen med Christian Lilleheim.