BLIR KATOLIKK: Dag Øivind Østereng går ut av Den norske kirke og inn i Den katolske kirke – her representert ved henholdsvis Trefoldighetskirken rett bak Østereng og St. Olav domkirke i til venstre i bakgrunnen.natulig: Bernt Torvild 
Oftestad konverterte selv for 16 år siden og synes Østerengs valg er helt naturlig.  Foto: Stein Gudvangen

– Jeg er grunnleggende katolsk

Kampen for det ufødte liv

FRA ARKIVET: 1988

Abortsaken har vært sentralt i Dagens spalter, særlig etter at spørsmålet ble stilt på spissen på 70-tallet.

Velger personlig begravelse

GRAVFERD

Rekordmange dropper både Den norske kirke og Human-Etisk Forbund når de planlegger begravelse. – Seremoniene er ikke nøytrale, men personlige. Ingen av oss lever livssynsnøytrale liv, mener gravferdskonsulent.

Kampen for det ufødte liv

FRA ARKIVET: 1988

Abortsaken har vært sentralt i Dagens spalter, særlig etter at spørsmålet ble stilt på spissen på 70-tallet. Bli med på et dypdykk i avisarkivet vårt. Vi viser deg hvordan du enkelt kan lete frem godsakene selv.

«Stå ham imot, faste i troen»

ANDAKT

Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten.