AKTIVIST: – Lov og rett har ingen plass i Eritrea, sier ortodokse Teklit Michael (29), som flyktet til Israel for ti år siden.
  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Tøffe kår for flyktninger i Israel

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.