SLUTTER: Øivind Benestad sa på fredag opp sin stilling i Åpne Dører i Kristiansand. – Det har utviklet seg en alvorlig tillitskrise mellom Åpne Dørers generalsekretær i Norge og de fleste ansatte på hovedkontoret, sier Øivind Benestad.  Foto: Birgit Opheim

Sentrale ansatte sier opp i Åpne Dører

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.