SPLITTE: Idrettsglede, trosglede og vekst. Det er dette de fleste forbinder med KRIK. Men nå frykter flere i organisasjonen at synet på kjønnsnøytralt ekteskap skal splitte organisasjonen.  Foto: KRIK

KRIK anklages for å ha endret praksis knyttet til homofile

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)