PANELDEBATT: Fra venstre: KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss, sokneprest i Lademoen Stein Ellinggard, tidligere biskop Laila Riksaasen Dahl, prost i Sarpsborg Kari Mangrud Alvsvåg, kirkeverge i Tromsø Nils H. Opsahl og biskop i Oslo Kari Veiteberg.  Foto: Markus Plementas, KPK

Hvem bestemmer kirkens ritualer?

Har vært misjonsleder i over 20 år

LEDERTID

– Jeg har gitt klar melding til styret mitt om at det er både deres ansvar og plikt og gi klar medling til generalsekretæren når han har sittet lenge nok, sier generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann.

Ja, be for syke!

debatt

Vi i Oase mener at det blir galt når forbønnshandlinger kobles til godtgjøring.

Glem ikke Jesus

andakt

«Om du møter meg og glemmer meg, mister du ingenting. Om du møter Jesus og glemmer Ham, mister du alt», er det sagt.