PANELDEBATT: Fra venstre: KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss, sokneprest i Lademoen Stein Ellinggard, tidligere biskop Laila Riksaasen Dahl, prost i Sarpsborg Kari Mangrud Alvsvåg, kirkeverge i Tromsø Nils H. Opsahl og biskop i Oslo Kari Veiteberg.  Foto: Markus Plementas, KPK

Hvem bestemmer kirkens ritualer?

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.