Trond Giske burde komme ned til Sørlandet for å studere hvilken suksess den skolen han kjempet så hardt imot, har blitt, skriver Vebjørn Selbekk.

Ta turen, Trond Giske

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hva vi kan lære av Jordan Peterson

debatt

Selv om Petersons eget religiøse ståsted er uklart, 
har han gjennom sitt budskap tatt en indirekte 
rolle som apologet for den kristne tro.