SNORKLIPPING: Lederen i kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, åpner Nordisk bibelmuseum.  Foto: Stiftelsen Nordisk bibelmuseum

Bibelen i sentrum

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.