Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og biskop emeritus Gunnar Stålsett i Vatikanet, på vei inn til audiens hos paven. Elevstuen deltok på treårsmarkeringen av pave Frans' pavebrev Laudato Si'; som omhandler verdens klima- og miljøutfordringer. Foto: Jon Berg / NTB scanpix

Elvestuen takket paven for etisk lederskap i klimaspørsmålet

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).