HØYKIRKELIG: Gran-stevnet har hatt en høykirkelig profil med bruk av faste bønner, liturgi og prosesjoner.  Foto: Dagen-arkiv

Slutt for kirkestevne etter 50 år

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)