HOLDNINGSENDRING: Gregers Lundh sammenlikner utviklingen i holdningen til samkjønnet samliv med hvordan røykeloven har påvirket oppfatningen av røyking i det offentlige rom.  Foto: Stein Gudvangen

Savner søken etter sannhet

– Kirkeledere bak sexhandel

SEXHANDEL

Tre pastorer er tiltalt for å planlegge sexhandel med barn. – Menn i maktposisjoner står bak menneskehandel, hevder Jessica Graham i organisajonen Survivor’s Ink.

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)