HOLDNINGSENDRING: Gregers Lundh sammenlikner utviklingen i holdningen til samkjønnet samliv med hvordan røykeloven har påvirket oppfatningen av røyking i det offentlige rom.  Foto: Stein Gudvangen

Savner søken etter sannhet

Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.