HOLDNINGSENDRING: Gregers Lundh sammenlikner utviklingen i holdningen til samkjønnet samliv med hvordan røykeloven har påvirket oppfatningen av røyking i det offentlige rom.  Foto: Stein Gudvangen

Savner søken etter sannhet

Hvilke nyheter er riktige?

i fokus

Det er et spørsmål som har blitt debattert i ulike sammenhenger det siste året. Noen ganger er flere tilnærminger riktige selv om de gir et høyst ulikt bilde.

De dør for miljøet

ny rapport

En rapport fra Global Witness anslår at minst 200 miljøforkjempere ble drept i fjor. De fleste var urfolk.

En mann etter Guds hjerte

videoandakt

I denne andakten deler Christian Lilleheim noen tanker om hva det vil si å være en mann etter Guds hjerte.