En fersk medieanalyse viser at kvinner nesten er helt usynlige i nyhetsrapportering om freds- og sikkerhetsspørsmål i land som opplever konflikter.  Foto: 

Kvinner overses i saker om krig og fred

Pushwagner er død 

dødsfall

Terje Brofos med kunstnernavnet Hariton Pushwagner døde natt til tirsdag, 77 år gammel. 

Radikal

andakt

«Radikal» er et ord som klinger dårlig i disse terrortider. Men uttrykket har blitt brukt lenge før, om kristenliv som søker å ta på stort alvor det Jesus kaller til.