UTSETT: Beate Husa fra Bjørgvin argumenterte for å utsette saken. Foto: Astrid Dalehaug Norheim.

Utsetter ikke liturgisaken

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?

Et trygt sted

andakt

«Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern.» Ordspr. 18,10.