Her stemmer Kirkemøtet for at homofile og lesbiske skal gifte seg i Den norske kirke. Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Nå blir det likekjønnet liturgi

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.