– Det er nok ikke vondt ment, men ofte blir vi unge automatisk omtalt som en del av kirkens fremtid, sier Frøydis Indgjerdingen. Foto: Finn Olav Felipe Jøssang, KPK

Lei av å være «kirkens fremtid»

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.