LYS: Det er lys både i sinnet hos biskop Ole Christian Kvarme og i solveggen ved bispegården i Oslo. Foto: Stein Gudvangen

Hjertevarm
 mørkemann

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)