NYTT: – Alt er ved det samme - og samtidig - alt er nytt. For en kirke kan ikke møte et nytt år uten forventninger om hva Gud kan gjøre. Vår forventning er at Gud hele tiden skaper noe nytt, sa kirkerådsleder Jens-Petter Johnsen i sin orientering til Kirkemøtet 2017. Trondheim.  Foto: Silje Rognsvåg

Advarte mot selvopptatt kirke

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.