PÅ DAGSORDEN: – Nå ser det ut til at det ikke finnes andre grenser enn de som også FRI har: at all seksualitet som ikke krenker andre og som skjer med samtykke, er etisk forsvarlig, sier Egil Morland.  Foto: Dagen arkiv

– Konservative blir plassert i «bøttekott»

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.