VITNE: Frank Håvik, pastor i Nytt Liv Sunnhordland vitnet i rettsaken i Borgarting lagmannsrett fredag.  Foto: Privat

Kirkeasylantenes pastor ber om bønn for retten

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.