DELTE: Eivind Arnevåg er nyansatt i Oasebevegelsen. Han delte erfaringer fra en lokal menighet i Oslo  Foto: Lars Akerhaug

– Det ble naturlig at vi ba for folk