DELTE: Eivind Arnevåg er nyansatt i Oasebevegelsen. Han delte erfaringer fra en lokal menighet i Oslo  Foto: Lars Akerhaug

– Det ble naturlig at vi ba for folk

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.