DELTE: Eivind Arnevåg er nyansatt i Oasebevegelsen. Han delte erfaringer fra en lokal menighet i Oslo  Foto: Lars Akerhaug

– Det ble naturlig at vi ba for folk

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».