Eksperiment: Esben Esther Pirelli Benestad (t.h.) og dansepartneren Ingrid Beate Thompson i aksjon i «Skal vi danse» på TV2. Benestad er kjent for å eksperimentere med kjønnene. Nå kan ny lov gjøre kjønnskifte svært enkelt.  Foto: 

Skuffet over laber debatt om kjønnsskifte

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.