SKUFFET: – Jeg tolker utspillet fra Listhaug dit hen at vi står overfor en veldig sterk sekulær vind på det samlivsetiske feltet, sier informasjonssjef 
Espen Ottosen.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Skuffet over Listhaugs nye syn på ekteskapet

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.