KRF: Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF).  Foto: Ned Alley, NTB scanpix

KrF glad for støtte til kirke-påbud

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.