FEIRER: For 40 år siden grunnla Jan Benjamnin Rødner Med Israel For Fred. Jubileet skjer samtidig med Israels 70 år som selvstendig stat.  Foto: Lars Akerhaug

Israel for fred-grunnlegger ambivalent til kristen-støtte

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)