GLEDE: For Sigmund og Ingjerd Evensen var det en fullstendig uventet glede å få livstegn fra jungelen i Papua Ny-Guinea.  Foto: Ingjerd Evensen

Fikk uventet brev fra sin «sønn» i jungelen

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.