IVER: Lise Karlsen har i sammenhengende 35 år stått i et stort og krevende arbeid for å hjelpe rusmisbrukere.
  Foto: Boe Johannes Hermansen

Evangeliesenterets «mor» er fortsatt i tjeneste

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.