FRA VÅRT LAND TIL KA: Trygve W. Jordheim er ansatt som ny kommunikasjonssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Foto: Adrian Nielsen, Vårt Land

Jordheim går fra Vårt Land til KA

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.