URO: – Folk har uttrykt skuffelse over at det ikke var Lalim som ble biskop i Stavanger. Det har vi fått flere tilbakemeldinger på både internt og fra støttespillere, forteller leder i Åpen folkekirke, Gard Realf Sandaker-Nielsen. Her med leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum på årets Kirkemøte i Trondheim.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Åpen konflikt i Åpen folkekirke

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.