KRISTEN NETTSIDE: Guttogjente.no er en nettside som tar opp temaer og besvarer spørsmål om kropp, sex, forhold, identitet, følelser og samliv utfra et kristent livssyn. Illustrasjonsfoto: Markus Plementas, KPK

Ny leder for kristen nettside om sex

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)