TID: I Søndagsskolen Norge jobbes det med å finne ny generalsekretær, men de regner med det vil ta tid. Bildet er fra en Tårnagenthelg i Fjell kyrkje. Foto: Johanna Hundvin Almelid

Jakter toppledere i Kristen-Norge

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.