NY JOBB: Hans Arne Sanna (38) blir ny leder for NLM Utland og får det øverste ansvaret for organisasjonens misjonsarbeid i utlandet. Foto: NLM

Blir ny leder for NLM Utland

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.