GRAVKIRKEN: Hver påskeaften antennes en mystisk ild inne i Jesu grav i Jerusalems gamleby. Ilden spres til tusener av fakler som de troende har med seg.  Foto: Oded Balilty, AP Photo / NTB scanpix

Strid rundt ortodoks påskeunder i Jerusalem

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.