JERUSALEM VOKSER: Opprinnelig lå Lifta (i forgrunnen) på landet utenfor Jerusalem. Nå er det boligbebyggelse på alle kanter. Bildet viser noen av de rundt 50 gjenværende husene i den arabiske landsbyen.  Foto: Ingjerd Våge

Landsby «frosset i tid» kan forsvinne

Foreldre + skule = sant!

synspunkt

Hovedpoenget med det dei gjorde var at foreldra blei meir involverte og det blei arbeidt med eit tettare samarbeid med heim og skule.

Alle taper når journalistikken svekkes

Lederartikkel

Der det finnes mennesker vil det alltid finnes fare for maktmisbruk, og der det finnes systemer vil det alltid være fare for at systemene enten blir misbrukt eller ikke fungerer.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.