STERKE FØLELSER: Det ble et rørende møte mellom ekteparet Sergeot og Bodil Uzan og Danmarks viseambassadør til Israel – Signe Biering Nielsen (tv).  Foto: John Solsvik

Israel minnet ofre for terror i Europa

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)