SKIFTE: Det tidligere passkontoret til USA, sør i Jerusalem, blir fra i dag av supermaktens ambassade i Israel.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

I dag åpner ambassaden

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.