STANSER TRAFIKKEN: Ultraortodokse menn blokkerer hovedinnfartsåren til Jerusalem. På plakatene deres står det blant annet «Stans forfølgelse av minoriteter» og «Nei til samarbeid med verdslige».  Foto: Sebastian Scheiner, AP Photo / NTB scanpix

Hvorfor blokkerer de ultraortodokse veiene?

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.