SYNAGOGE: Folk fra religiøse organisasjoner var godt synlige i homoparaden. Her passerer de den store synagogen i Jerusalem sentrum.  Foto: Silje Rognsvåg

Religiøse jøder tok til gatene i Pridemarsj

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)